کوپل و شاسی

نوع: کوپل و شاسی
شرکت سازنده: نام شرکت سازنده

کوپل کردن انواع پمپ با الکتروموتور با دورهای مختلف و یا موتور دیزل با بالاترین کیفیت.